Zdravstvena ustanova „Alea dr Kandić“ nalazi se u ulici Avdage Šahinagića broj 3, u Starom gradu (Sarajevo), preko puta Vijećnice. Osnivač i djelatnik zdravstvene ustanove „Alea dr Kandić“ je prof. dr Zuvdija Kandić, univerzitetski profesor - specijalista hirurg i subspecijalista abdominalne hirurgije, sa ogromnim hirurškim iskustvom koji je priznat na svjetskom nivou. Savremeno koncipiran prostor za potrebe modernog zdravstva sa najsavremenijom opremom uz vosokoobrazovan stručni kadar.

Nudimo Vam preglede iz oblasti hirurških disciplina, ginekologije, internističko-kardiološke djelatnosti, kućne posjete i svih pacijentu potrebnih specijalnosti i subspecijalnosti. Pored tri osnovne djelatnosti u njoj će Vas pregledati ili operisati specijalisti otorinolaringologije (uha, grla i nosa), ortopedije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, urologije, vaskularne hirurgije, medicine sporta.

Svaki pregled prema Vašoj želji i potrebi biće upriličen u najkraćem roku kod najiskusnijeg stručnjaka subspecijalističke djelatnosti: hematolog, endokrinolog, reumatolog, pedijatar, nefrolog, neurolog, neuropsihijatar, dermatolog, psiholog, ortoped, specijalista otorine i sve druge potrebne specijalnosti.


Djelatnost zdravstvene ustanove „Alea dr Kandić“ se odvija u dva potpuno odvojena dijela:
 • Ambulante i dijagnostika – Poliklinika
 • Stacionarni ili hospitalni dio

Zašto Alea dr Kandić ?

Visokostručni kadar
Stručni specijalisti iz oblasti hirurgije, kardiologije, ginekologije, otorinolaringologije, ortopedije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, urologije, vaskularne hirurgije, medicine sporta..
Najsavremenija oprema
Dvije najmodernije opremljene operacione sale, devet bolesničkih soba apartmanskog tipa, dijagnostička oprema.
Pristupačne cijene
I pored ekstremno opremljenog prostora, najsavremenije opreme i aparature kao i visokosofisticiranog liječenja bolesnika cijene zdravstvene ustanove “ALEA DR. KANDIĆ” su bosanske.

STACIONARNI DIO

Stacionarni dio Zdravstvene ustanove „Alea dr Kandić“ čini devet najmodernije opremljenih jednokrevetnih i dvokrevetnih apartmana. Apartmani posjeduju specijalne krevete za intenzivnu njegu sa mogućnošću namještanja u svaki željeni položaj prema želji i potrebi pacijenta. Svaki apartman sadrži: mini bar, telefon, Wi-Fi internet, WC i kupaonu sa Jacuzzi stubovima. Naš princip je da jedna sestra njeguje jednog bolesnika. Svakom apartmanu dostupan je lift za prijenos, prenošenje i svu potrebnu intenzivnu njegu bolesnika.

Napomena: Pored vrhunski uređenog prostora, najsavremenije opreme i visokosofisticiranog (superspecijalističkog) liječenja bolesnika, CIJENE su prilagođene uslovima bh. tržišta.

MI BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU!