fbpx
+387 33 538 100 / +387 61 358 563 kandic@bih.net.ba

Savremena tehnologija nam je omogućila da uz pomoć samo jedne epruvete majčine krvi, bez ikakvog rizika po majku ili bebu, saznamo da li beba ima neki hromozomski poremećaj. Kako bi se izbjegle invazivne metode, poput amniocenteze, ali i one metode koje nisu dovoljno pouzdane, sve je više žena koje se odlučuju za neinvazivne  prenatalne testove.

Zdravstvena ustanova “ALEA dr Kandic” u skladu sa potrebama korisnika usluga širi paletu svojih usluga sa najnovijim neinvazivnim prenatalnim testom za procjenu rizika fetusa za dobijanje Down sindroma ili drugih genetskih bolesti.

IONA® test je napredni skrining test koji se radi na uzorku krvi majke.

Prednosti  IONA® testa:

 • Siguran: neinvazivan, bez rizika od spontanog pobačaja
 • Brz: obezbjeđuje rezultate 7 – 10 dana od prijema uzorka
 • Tačan: senzitivnost detekcije trisomija i determinacije spola veća je od 99%
 • Jednostavan: koristi se majčin uzorak krvi
 • Kvalitetan: IONA test je regulirani test koji ima oznaku CE

Kako funkcioniše IONA test?

Tokom trudnoće iz placente izlazi vanćelijska DNK koja cirkuliše u krvotoku majke. Kao rezultat toga, majčin uzorak krvi sadrži mješavinu fetalne placentalne i majčine cirkulirajuće vanćelijske DNK. IONA test direktno mjeri količinu vanćelijske DNK i može detektovati mle promjene u odnosu između majčine vanćelijske DNK kada je prisutna trisomija 21, 18 ili 13.

Na koji način ću dobiti najkompletniji prenatalni skrining?

Tradicionalni skrining prvog tromjesečja koji se nudi naziva se kombinirani test za prvo tromjesečje. To je skeniranje ultrazvukom kroz koje se mjeri nuhalni nabor i testira se krvna slika majke.Ovaj metod je manje tačan za detekciju fetalnih trisomija (85-90%), ali može pomoći sa ranom detekcijom i maternalnih i fetalnih komplikacija. IONA® test je jedini NIPT koji ima opciju inkorporacije kombiniranog testa za prvo tromjesečje u kalkulaciju i time nudi najsveobuhvatniji prenatalni skrining.

 

Tačni skrining rezultati se, svakako, mogu dobiti i bez kombiniranog testa za prvo tromjesečje. Mnogo žena želi  da uradi IONA® test od desete sedmice gestacije prateći rezultate ultrazvuka. IONA® test ima viši nivo detekcije od trenutnog kombiniranog testa za prvo tromjesečje koji se nudi trudnicama. To znači da će manji broj trudnica prolaziti kroz nepotrebne invazivne procedure kao što je amniocenteza ili testiranje placente (Chorionic Villus Sampling- CVS), što može biti stresno, bolno i nosi rizik od spontanog pobačaja.

      Ko može raditi IONA® test?

 • od desete sedmice gestacijskog perioda
 • trudnoće sa jednim djetetom ili blizanačke
 • In-Vitro oplodnja, donorsko jaje ili surogat trudnoće

      Test nije pogodan ukoliko majka ima:

 • Karcinom
 • Trisomiju
 • Prolazi kroz terapiju matičnim ćelijama ili imunoterapiju
 • Ukoliko je bila podvrgnuta transplantaciji organa

 

        Kada mogu očekivati rezultate testa?

Rezultati testa su dostupni između 7 i 10 radnih dana od prijema uzorka. Test se izvodi u sopstvenom genetskom laboratoriju naše Ustanove, o čemu svjedoči i Certifikat izadat od strane nadležne institucije za certifikaciju i obuku.

Otkrijte na vrijeme rizik fetusa za dobijanje Down sindroma i dr. genetskih bolesti pomoću jednog od najsigurnijih testova na tržištu!

 • Za više informacija pozovite nas na brojeve: 033/538-100 ili 033/671-234